Úrady

 

Iný kraj, iný mrav - a iné inštačné postupy!

 

VIREL Vás informuje o všetkých nevyhnutných prihláseniach a povoleniach ako napr.:

 

bullet

povolenie na pobyt

bullet

policajné prihlásenie

bullet

povolenie na prácu

bullet

sociálny systém a poistenie

bullet

preklad dokladov

bullet

notárske overenie

bullet

prihlásenie vodičského preukazu

bullet

otvorenie bankového konta

bullet

dane a poplatky

bullet

založenie podniku atď.