Prestahovanie

 

VIREL Vás informuje o trhu s nehnuteľnosťami, o cenách, o otázkach spojených s právami o nájme
a prenájme ako aj o miestnych danostiach, svedomite realizuje Vaše požiadavky o presídlení a vybavuje rôznorodé prihlásenia a inštačné postupy.

 

bullet

krátkodobé možnosti bývania

bullet

rezervácia prechodného bývania v apartmánových hoteloch

bullet

hľadanie bytu alebo domu podľa Vašich predstáv a potrieb

bullet

nájomné zmluvy

bullet

zoznamy inventára

bullet

prihlasovanie (napr. prihlasovací úrad, elektrický prúd, plyn, telefón a.i.)

bullet

transport Vášho majetku

bullet

otázky spojené s poistením

bullet

sprostredkovanie všetkých nevyhnutných služieb